Index

神樂坂 Tokyo, Japan / AGFA VISTAPlus / Nikon FM2 從這個巷子轉入,轉入一個安靜的回憶中。  但後來發現這裡連結到牛込神楽坂駅,所以也滿多人走這條巷子的。  Nikon FM2 Nikon AI AF Nikkor 35mm F/2D AGFA VISTAPlus ISO400 1002-0003 2015-10-04 Photo by Toomore

神樂坂 Tokyo, Japan / AGFA VISTAPlus / Nikon FM2

從這個巷子轉入,轉入一個安靜的回憶中。

但後來發現這裡連結到牛込神楽坂駅,所以也滿多人走這條巷子的。

Nikon FM2
Nikon AI AF Nikkor 35mm F/2D
AGFA VISTAPlus ISO400
1002-0003
2015-10-04

#AGFA #VISTAPlus #ISO400 #Nikon #FM2 #nikkor #35mm #Tokyo #Japan

Photo by Toomore / Attribution License