Index

吉祥寺 Tokyo, Japan / Kodak ColorPlus / Nikon FM2 這一幕我想到這段旅程開始時,在京都也看到類似的畫面。  在渋谷也看到過,這樣站在街頭人型廣告。  Nikon FM2 Nikon AI AF Nikkor 35mm F/2D Kodak ColorPlus ISO200 0995-0014 2015/10/01 Photo by Toomore

吉祥寺 Tokyo, Japan / Kodak ColorPlus / Nikon FM2

這一幕我想到這段旅程開始時,在京都也看到類似的畫面。

在渋谷也看到過,這樣站在街頭人型廣告。

Nikon FM2
Nikon AI AF Nikkor 35mm F/2D
Kodak ColorPlus ISO200
0995-0014
2015/10/01

#japan #Tokyo #Kodak #ColorPlus #ISO200 #nikkor #35mm #Nikon #FM2

Photo by Toomore / Attribution License