Index

吉祥寺駅 Tokyo, Japan / AGFA VISTAPlus / Nikon FM2 去過武藏小金井,吉祥寺在中野與武藏小金井的中間站,這裡對我來說是一個新的地區還沒有探險過!  Nikon FM2 Nikon AI AF Nikkor 35mm F/2D AGFA VISTAPlus ISO400 0994-0036 2015/10/01 Photo by Toomore

吉祥寺駅 Tokyo, Japan / AGFA VISTAPlus / Nikon FM2

去過武藏小金井,吉祥寺在中野與武藏小金井的中間站,這裡對我來說是一個新的地區還沒有探險過!

Nikon FM2
Nikon AI AF Nikkor 35mm F/2D
AGFA VISTAPlus ISO400
0994-0036
2015/10/01

#japan #Tokyo #Nikon #FM2 #AGFA #VISTAPlus #ISO400 #35mm #nikkor

Photo by Toomore / Attribution License