Index

新宿三丁目 Tokyo, Japan / AGFA VISTAPlus / Nikon FM2 在池袋的時候也拍過類似的畫面,就是路人站在展示櫃前看有吃什麼的畫面。  這畫面其實滿可愛的。  Nikon FM2 Nikon AI AF Nikkor 35mm F/2D AGFA VISTAPlus ISO400 0996-0021 2015/10/02 Photo by Toomore

新宿三丁目 Tokyo, Japan / AGFA VISTAPlus / Nikon FM2

在池袋的時候也拍過類似的畫面,就是路人站在展示櫃前看有吃什麼的畫面。

這畫面其實滿可愛的。

Nikon FM2
Nikon AI AF Nikkor 35mm F/2D
AGFA VISTAPlus ISO400
0996-0021
2015/10/02

#Nikon #FM2 #AGFA #VISTAPlus #ISO400 #Tokyo #japan #nikkor #35mm

Photo by Toomore / Attribution License