Index

寺町通 京都 Kyoto / Kodak ColorPlus / Nikon FM2 2015/09/27 在寺町通看到一次牽三隻柴犬,我想到前同事很愛柴犬,所以在後面跟拍,拍到其中一張,一隻轉過來看我!  Nikon FM2 Nikon AI Nikkor 50mm f/1.4S Kodak ColorPlus ISO200 0985-0038 Photo by Toomore

寺町通 京都 Kyoto / Kodak ColorPlus / Nikon FM2

2015/09/27 在寺町通看到一次牽三隻柴犬,我想到前同事很愛柴犬,所以在後面跟拍,拍到其中一張,一隻轉過來看我!

Nikon FM2
Nikon AI Nikkor 50mm f/1.4S
Kodak ColorPlus ISO200
0985-0038

#Nikon #FM2 #nikkor #50mm #Kodak #ColorPlus #ISO200 #Kyoto #japan

Photo by Toomore / Attribution License